Lietošanas noteikumi

E-VEIKALA LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Internetveikala lietošanas noteikumi

Šie Lietošanas noteikumi ir neatņemama distances līguma sastāvdaļa, ko puses, pamatojoties uz klienta pasūtījumu, noslēdz mūsu tiešsaistes tirdzniecības vietā www.flizes.lv. Lietošanas noteikumos ietvertie pienākumi ir obligāti. Šo Lietošanas noteikumu pārkāpšana var veidot pamatu distances līguma izbeigšanai. Līgums ir spēkā neierobežotu laika periodu.

Veicot pasūtījumu, klients apliecina, ka ir izlasījis, sapratis un piekrīt Lietošanas noteikumiem. Klientam nav atļauts pasūtīt preces no mūsu tiešsaistes tirdzniecības vietas www.flizes.lv, ja klients nav izlasījis un piekritis Lietošanas noteikumiem.

 1. Termini

 • Hansas Flīžu tirgus  – tiešsaistes tirdzniecības vietai www.flizes.lv īpašnieks ir SIA "FLĪŽU TIRGUS", reģistrācijas Nr. 40003393908, juridiskā adrese: Rēzeknes iela 5A, Rīga, LV-1073, kas piedāvā un pārdod preces klientam savas saimnieciskās darbības laikā saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem;

 • Klients – fiziska vai juridiska persona, kas pasūta preces Hansas Flīžu Tirgus, kura ir sasniegusi 18 gadus vecumu un kurai ir neierobežota tiesībspēja, lai varētu stāties līgumattiecībās ar Hansas Flīžu Tirgus;

 • Hansas Flīžu tirgus  tiešsaistes tirdzniecības vieta www.flizes.lv, kuru klients izmanto pasūtījuma veikšanai;

 • Piegāde – klienta pasūtīto preču piegāde uz adresi, kas ir norādīta klienta pasūtījumā;

 

 1. Pasūtīšana

2.1. Klients var izmantot Hansas Flīžu tirgus pakalpojumus un pasūtīt preces kā viesis. Veicot pasūtījumu, Klientam ir jāsniedz šāda informācija: vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese un precīza piegādes adrese.

2.2. Veicot preču pasūtīšanu, Klients ir atbildīgs par patiesas un pareizas informācijas sniegšanu.

2.3. Paziņojumi par pasūtījuma izpildi (piemēram, pasūtījuma apstiprinājums, rēķins, pasūtījuma atcelšana, u.tml.) Klientam tiks nosūtīti neatkarīgi no tā, ka izvēlējās nesaņemt paziņojumus un piedāvājumus, jo šie paziņojumi ir nepieciešami pasūtījumu izpildei un Klienta informēšanai par pasūtījuma statusu.

2.4. Klientu personas dati tiks izmantoti pasūtījuma veikšanai un piegādei, rēķina dokumentācijas sagatavošanai, pārmaksātā daudzuma un atpakaļ nosūtīto preču summas atmaksai, finanšu saistību administrēšanai un citām saistībām, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem un distances līguma, kā arī citu Hansas Flīžu tirgus sniegto pakalpojumu nodrošināšanā. Plašāku informāciju par personas datu apstrādi, lūdzu, skatiet šo noteikumu un nosacījumu 10. sadaļā.

 

 1. Cena, maksājumi un piegādes izmaksas

3.1. Preču cenas Hansas Flīžu tirgū ir norādītas EUR valūtā. Visas cenas ir norādītas, ieskaitot jebkuru pievienotās vērtības vai citu nodokli. Preces tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā pasūtījuma izveidošanas laikā. Kopējā piegādes cena var ietvert nodevas. Bankas nodeva var tikt piemērota atkarībā no klienta izmantotās bankas.

3.2. Papildus cenai Klientam būs jāmaksā piegādes maksa par kurjera piegādes pakalpojumiem uz norādīto adresi.

3.3. Klients var norēķināties tikai ar maksājumu metodēm, kas norādītas Hansas Flīžu tirgus maksājumu metožu izvēlnē. Maksājums ir jāveic pirms preču saņemšanas.

3.4. Pēc pasūtījuma saņemšanas Hansas Flīžu tirgus nosūta klientam e-pastā pasūtījuma apstiprināšanu.

 

 1. Produktu apkopošana un piegāde

4.1. Hansas Flīžu tirgus cenšas darīt visu, lai nodrošinātu, ka katrs pasūtījums tiek pilnībā izpildīts, tomēr pasūtījuma izpildīšanas brīdī dažu produktu nepieejamības dēļ Hansas Flīžu tirgus negarantē, ka visi Klienta pasūtītie produkti būs pieejami un tiks piegādāti.

4.2. Piegāde tiks veikta uz adresi, kuru norādījis Klients pasūtījuma veikšanas brīdī. Hansas Flīžu tirgus piegādās Klienta pasūtījumu līdz galvenajai ieejai piegādes adresē. 

4.3. Klienta piegādēm uz uzņēmuma adresi Hansas Flīžu tirgus var nodrošināt piegādi tikai līdz uzņēmuma pirmā stāva galvenajai ieejai.

4.4. Tirgotājs piegādā preci tikai pasūtījuma veicējam, kurš sasniedzis vismaz 16 gadu vecumu un ir tiesīgs veikt pasūtījumu.  

4.5. Gadījumos, kad mēs piegādājam Klienta pasūtījumu Klienta norādītajā laikā, taču adresē nebūs neviena, kas varēs saņemt pasūtījumu, Klients tiks informēts un Klientam būs nepieciešams sazināties ar mums, lai vienotos par jaunu piegādes laiku. Šādos gadījumos, ja Hansas Flīžu tirgum ir jāatgriež pasūtījums, Klientam var būt pienākums maksāt papildus samaksu.

4.6. Hansas Flīžu tirgus dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Klienta pasūtījums tiek piegādāts nolīgtajā laikā, Hansas Flīžu tirgus neuzņemas nekādu atbildību par šī laika neievērošanu daļā vai pilnībā, ja šī atkāpe notikusi Klienta vai citu nenovēršamu apstākļu dēļ.

 

 1. Kvalitātes garantija un atbildība

5.1. Produkti, kas attēloti Hansas Flīžu tirgū, var nenozīmīgi atšķirties no attēlos redzamajām precēm, Klienta pasūtījuma veikšanai izmantoto tehnisko līdzekļu rakstura dēļ.

5.2. Par visu Hansas Flīžu tirgus produktu īpašību informāciju ir atbildīgs produktu izgatavotājs un / vai izplatītājs. Hansas Flīžu tirgus ir atbildīgs tikai par šīs informācijas atspoguļošanu Klientiem, ja normatīvie akti neparedz citādi.

 

 1. Atteikuma tiesības un tiesības atteikties

6.1. Klientam ir tiesības vienpusēji izmantot atteikuma tiesības 14 dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas. Atteikuma tiesības var tikt izmantotas, kā noteikts normatīvajos aktos, šajos Lietošanas noteikumos un citos attiecināmos Hansas Flīžu Tirgus izdotajos nosacījumos. Klients ir atbildīgs par izmaksām, kas saistītas ar šādu pasūtījumu atgriešanu.

6.2. Hansas Flīžu tirgus ir tiesības pieprasīt, ka Klientam, atsakoties no preces, tās jānogādā atpakaļ Hansas Flīžu tirgus veikalā, no kura tika veikta piegāde vai uz kuru norāda Hansas Flīžu tirgus klientu apkalpošanas speciālists. Klients sedz visas izmaksas, kas saistītas ar preču atgriešanu.

6.3. Atgriežot preces veikalā, tām ir jābūt bez jebkādiem bojājumiem, oriģinālajā iepakojumā, neatvērtām, derīguma termiņa ietvaros +3 dienas. Ja klients nevar nodrošināt šīs prasības, Hansas Flīžu tirgus patur tiesības klientam neizmaksāt naudu par atgrieztajām precēm.

6.4. Ja Klients ir konstatējis pēc pasūtījuma saņemšanas, ka pasūtījumā prece ir bojāta vai/un sliktas kvalitātes, Klients vēršas pie Hansas Flīžu tirgus ar pieteikumu, kuram pievieno fotogrāfiju ar bojāto preci, un Hansas Flīžu tirgus noorganizēs naudas atgriešanu uz Klienta kontu, no kura tika veikts pirkums. Hansas Flīžu tirgus patur tiesības Klientam lūgt visu bojāto preci atgriezt veikalā, no kura tika veikta piegāde.

 

 1. Pasūtījuma atcelšana

7.1. Nopietnu apstākļu gadījumā Hansas Flīžu tirgus var uz laiku vai pilnībā pārtraukt interneta tirdzniecību bez iepriekšējas Klienta informēšanas. Šādos gadījumos Hansas Flīžu tirgus atlīdzinās Klientam summu par nepiegādātajiem pasūtījumiem 10 darba dienu laikā.

 

 1. Klientu apkalpošana

8.1. Gadījumā, ja jums rodas kādi jautājumi par iepirkšanos Hansas Flīžu tirgū, sazinieties ar mums darba laikā 10:00–19:00 pa telefonu +371 27 885 576 vai e-pastu: flizes@flizes.lv

 1. Nobeiguma noteikumi un strīdu risināšana

9.1. Hansas Flīžu tirgus var vienpusēji veikt izmaiņas šajos Lietošanas noteikumos.

9.2. Šie Lietošanas noteikumi sagatavoti atbilstoši un tos regulē Latvijas Republikas normatīvie akti un visi strīdi pakļauti Latvijas Republikas tiesām.

9.3. Ja Klients uzskata, ka Hansas Flīžu tirgus ir pārkāpis šos Lietošanas noteikumus vai citus attiecināmos normatīvos aktus un tas ir ietekmējis Klienta iespējas izmantot savas tiesības un nav iespējams šādu situāciju atrisināt savstarpējās pārrunās, Klients var vērsties ar iesniegumu nacionālajā patērētāju tiesību aizsardzības iestādē – Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

 1. Datu apstrāde un aizsardzība

10.1. Klienta personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Klientu un saņemtu pasūtījumu, veiktu pasūtījumu un piegādi, sagatavotu grāmatvedības dokumentus, tostarp rēķinu, atmaksātu pārmaksāto summu un atgrieztu summu par atgrieztajiem produktiem, administrētu finansiālos pienākumus un citus pienākumus, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem un distances līguma, kā arī par Hansas Flīžu tirgus piedāvāto pakalpojumu izmantošanu. Vairāk informācijas par personas datu apstrādi, lūdzu, meklējiet privātuma politikā.